Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırYazım Kuralları ve Yayın İlkeleri


 • YAZIM KURALLARI

  ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK OLMASI İÇİN GÖNDERİLERİNİZDE AD-SOYAD GİBİ KİŞİSEL KİMLİĞİNİZİ BELİRTECEK BİLGİLER BULUNMAMALIDIR. BU BİLGİLER HAKEM DEĞERLENDİRMESİNDEN SONRA EKLENECEKTİR.

 • Makalelerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir. Yazımda tutarlılık esastır:

  1.Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kağıtlara MS Word programında, Garamond veya Times New Roman yazı karakteri ile, 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üst 2.5. cm, alt 2.5 cm, sol 2.5 cm, sağ 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil italik harflerle yazılmalıdır. 

  2.Yazar ad(ları) ve adresi: Yazarın adı, soyadı büyük olmak üzere koyu, adresler ise normal ve italik karakterde harflerle yazılmalı; yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-mail adresi belirtilmelidir.

  3. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, 12 punto koyu yazı karakteriyle yazılmalı.

  4- Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özetlerin altında, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler verilmelidir. Özetler, 10 punto olarak yazılmalıdır.

  5- Resimler: Parlak, sert (yüksek kontrastlı) fotoğraf baskısı olmalıdır. Ayrıca şekiller için verilen kurallara uyulmalıdır.

  Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı aşmamalıdır. Teknik imkana sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkana sahip olmayanlar, bunlar için metin içinde aynı boyutta boşluk bırakarak içine şekil, çizelge veya resim numaralarını yazabilirler.

  6- Dipnot ve Kaynakça yazım kuralları: Dipnotlar kendi içinde tutarlı olmak kaydıyla metin içinde veya sayfa altında verilmelidir.  Metin içinde verilen dipnotlar (Ortaylı 1995: 258-259) örneğine uygun olmalıdır. Sayfa altındaki dipnotlar, Garamond veya Times New Roman ve 9 punto yazı tipinde olmalıdır. Dipnotlar eser belirtmede kullanılabileceği gibi kısa açıklamalar için de kullanılabilir. Bu tür dipnotlar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır.

  a. Kitaplar için
  Tek yazarlı kitaplar
  Yazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa çeviren), (varsa cilt) yayınevi, yayın yeri ve yılı, sayfa numarası.
  İlber Ortaylı, Eski Dünya Seyahatnamesi, Aşina Kitaplar, Ankara, 2007, s.126.
  Marian Kant, Great Powers And the End Of The Ottoman Empire, Frankcass, London, 1996, p. 211.

 • Kaynakça'da soyadı ve basım yılı başa gelmelidir: ORTAYLI, İlber (2007), Eski Dünya Seyahatnamesi, Aşina Kitaplar, Ankara.
 • İki yazarlı eserler için
  Ekrem Memiş - Nuri Köstüklü, Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002, s. 114.

  İkiden fazla yazarlı kitaplar için
  Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002, s.185.

 • Kaynakça'da soyadı ve basım yılı başa gelmelidir: MEMİŞ, Ekrem - Nuri Köstüklü (2002), Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası, Çizgi Kitabevi, Konya.

  b.Makaleler için
  Yazar adı ve soyadı, makale adı, yayınlandığı kitabın veya süreli yayının adı, (varsa cilt veya sayı), yayın yılı, sayfa numarası.

  Örnekler:
  Özer Ergenç, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler”, Belleten, Cilt 52, Sayı 203, Ağustos 2003, s. 501.
  Sheila Fitzpatrick, “New Perspectives on Stalinizm”, The Russian Reviev, vol. 45, 1986, p. 358.

 • Kaynakça'da soyadı ve basım yılı başa gelmelidir: ERGENÇ, Özer (2003), “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler”, Belleten, Cilt 52, Sayı 203, s. 501-511.

  c.Tezler için
  Yazar adı ve soyadı, tezin adı(derecesi), tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve Yıl, yayınlanıp-yayınlamadığı, sayfa numarası.

  Örnek
  Behset Karaca, “XV ve XVI. Yüzyılda Teke Sancağı”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmış doktora tezi, Samsun, 1997, s. 224.

 • Kaynakça'da soyadı ve basım yılı başa gelmelidir: KARACA, Behset (1997), “XV ve XVI. Yüzyılda Teke Sancağı”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmış doktora tezi, Samsun.

  d. İnternet için
  Hakan Kırımlı, İsmail Bey Gaspıralı (Gasprinskiy) - 1851-1914 http://www.emelvakfi.org/ismailgaspirali/yazilar/hkirimli01.htm , 25 Aralık 2007.

  Hüseyin Ukuşlu, “Gebze’de Kentleşme Süreci ve Sorunları”, Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı: 5, yıl: 2006, 10 Temmuz 2007, http//www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi..htm., s. 101. 

 • Kaynakça'da soyadı ve basım yılı başa gelmelidir: UKUŞLU, Hüseyin (2007), “Gebze’de Kentleşme Süreci ve Sorunları”, Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı: 5, yıl: 2006, 10 Temmuz 2007, http//www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi..htm.

  e.Tekrarlanan kaynaklarda
  Kitaplar için
  Ortaylı, a.g.e., s. 29.

  Makaleler için
  Behar, a.g.m., s. 45.

  Tezler için
  Karaca, a.g.t., s. 401.

  Aynı Yazarın iki eseri kullanıldığında
  Ortaylı, Eski Dünya…, s. 29.
  Ortaylı, İmparatorluğun…, s. 112. 

Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "KAYNAKÇA" adı altında verilmelidir.

Burada belirtilmeyen bir durum için kendi içinde tutarlı olmak kaydıyla yazar, kendi yöntemini kullanabilir.

MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

Yukarıdaki ilkelere uygun olarak hazırlanmış makaleler, MAKALE TAKİP SİSTEMİ üzerinden gönderilmelidir. E-mail yoluyla gönderilen makaleler dikkate alınmamaktadır.

ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK OLMASI İÇİN GÖNDERİLERİNİZDE AD-SOYAD GİBİ KİŞİSEL KİMLİĞİNİZİ BELİRTECEK BİLGİLER BULUNMAMALIDIR. BU BİLGİLER HAKEM DEĞERLENDİRMESİNDEN SONRA EKLENECEKTİR.

"MAKALE TAKİP SİSTEMİ"nden makale göndermek için:

* Makale takip sistemine üye olduktan sonra, kullanıcı adı (sisteme kaydedilen e-mail adresi) ve şifre ile sayfaya girilmelidir.

* Açılan sayfada "makale gönder" bölümü açılarak ilgili boşluklar doldurulmalıdır.

* Makale word dosyası halinde sisteme yüklenmelidir.

MAKALELERİN YAYIMLANMASI

* Hakem süreci tamamlanan makaleler, bekletilmeden aynı gün mevcut sayıda yayınlanacaktır. Yayımlanan her makaleye DOI numarası verilir. IBAD tarafından düzenlenmiş kongrelerde sunulan ve hakemlerden olumlu rapor alan makaleler ücretsiz yayımlanır. Diğer makalelerden DOI ücreti talep edilir. Hakem süreci olumsuz sonuçlanan makaleler için herhangi bir ücret alınmaz.

Odak ve kapsam

Journal of International Scientific Researches (IBAD) uluslararası indeklerce taranan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Özellikle insan ve sosyal bilimlerin tüm alanlarına yönelik bir yayın politikasına sahiptir. Dergi ayrıca ulusal/uluslararası sempozyum, kongre, konferans vb. etkinler düzenler veya bu tür etkinliklere katkıda bulunur. Dergimiz, insan ve toplum bilimlerinin her alanına yönelik Türkçe başta olmak üzere diğer dillerde alanına yenilik getiren özgün makalelere yer verir.

Değerlendirme süreci

Journal of International Scientific Researches (IBAD)'a gönderilen makaleler, alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlerden birinden olumsuz rapor gelmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağı bu üçüncü hakemin raporuna göre editör kurulu tarafından belirlenir.

Yayın sıklığı

1. IBAD, hakemli bir e-dergidir. Yılda en az iki sayı yayımlanır. Gerekli durumlarda özel sayı(lar) da yayımlanabilir. 

2. IBAD'a yazı gönderen yazar(lar) derginin yayın ilkelerini kabul etmiş sayılır. Yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez.

3. IBAD'a gönderilen yazılardaki tüm hukuki sorumluluklar yazar veya yazarlara aittir. Makalelerdeki ifadeler yazarların kendi görüşlerini ifade eder.

4. IBAD'a gönderilen makalelerde Türkçe olanlara İngilizce özet eklenmelidir. Özetler 150-250 kelime olmalıdır. Makalelerde hem Türkçe hem İngilizce 3-8 anahtar kelimeye yer verilir. Ayrıca makalenin İngilizce başlığı, Türkçe başlığın altına eklenmelidir. Özet/Abstract 10 punto olmalıdır.

5. Dergiye gönderilen yazıların başka bir yerde yayınlanmaması veya yayınlanmak amacı ile gönderilmemiş olması gerekir. Kongrelerde sunulan bildiriler basılmamış olmak şartı ile yayımlanabilir.

6. Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır.

7. Makale word dosyası olarak hazırlanmalıdır. 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 


Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri