Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırBİLDİRİ GÖNDERME ve YAZIM KURALLARI


Değerli katılımcılarımız,

Bildirilerinizin tam metinlerini ya makale olarak dergimizde ya da bildiri kitabında yayınlayabilirsiniz. Yalnızca bir yayın olanağını tercih etmelisiniz. Tercih siz değerli katılımcılarımıza aittir. Tam metinlerinizi yayınlayıp yayınlamamak veya başka bir yerde yayımlamak katılımcılarımızın isteğine bırakılmıştır.

Değerli katılımcılarımız,

Bildirilerinizin tam metinlerini word dosyası olarak 30 Nisan 2017 tarihine kadar ibad.istanbul@gmail.com adresine göndermenizi rica ederiz. Daha sonra gönderilecek bildiriler dikkate alınmayacaktır.

Bildirilerde yazar bilgileri yer almalıdır. Bildirilerde özete yer verilmemelidir. Bildiri metinleri her şey dahil 15 sayfayı aşmamalıdır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Bildirilerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir. Yazımda tutarlılık esastır:

  1.Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kağıtlara MS Word programında, Garamond veya Times New Roman yazı karakteri ile, 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üst 2.5. cm, alt 2.5 cm, sol 2.5 cm, sağ 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil italik harflerle yazılmalıdır. Bildiriler her şey dahil 15 sayfayı aşmamalıdır.

  2.Yazar ad(ları) ve adresi: Yazarın adı, soyadı büyük olmak üzere koyu, adresler ise normal ve italik karakterde harflerle yazılmalı; yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-mail adresi belirtilmelidir.

  3. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, 12 punto koyu yazı karakteriyle yazılmalı.

  4- Özet: Bildirilerde özete yer verilmemelidir.

  5- Resimler: Parlak, sert (yüksek kontrastlı) fotoğraf baskısı olmalıdır. Ayrıca şekiller için verilen kurallara uyulmalıdır.

  Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı aşmamalıdır. Teknik imkana sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkana sahip olmayanlar, bunlar için metin içinde aynı boyutta boşluk bırakarak içine şekil, çizelge veya resim numaralarını yazabilirler.

  6- Dipnot ve Kaynakça yazım kuralları: Dipnotlar kendi içinde tutarlı olmak kaydıyla metin içinde veya sayfa altında verilmelidir.  Metin içinde verilen dipnotlar (Ortaylı 1995: 258-259) örneğine uygun olmalıdır. Sayfa altındaki dipnotlar, Garamond veya Times New Roman ve 9 punto yazı tipinde olmalıdır. Dipnotlar eser belirtmede kullanılabileceği gibi kısa açıklamalar için de kullanılabilir. Bu tür dipnotlar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır.

  a. Kitaplar için
  Tek yazarlı kitaplar
  Yazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa çeviren), (varsa cilt) yayınevi, yayın yeri ve yılı, sayfa numarası.
  İlber Ortaylı, Eski Dünya Seyahatnamesi, Aşina Kitaplar, Ankara, 2007, s.126.
  Marian Kant, Great Powers And the End Of The Ottoman Empire, Frankcass, London, 1996, p. 211.

 • Kaynakça'da soyadı ve basım yılı başa gelmelidir: ORTAYLI, İlber (2007), Eski Dünya Seyahatnamesi, Aşina Kitaplar, Ankara.
 • İki yazarlı eserler için
  Ekrem Memiş - Nuri Köstüklü, Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002, s. 114.

  İkiden fazla yazarlı kitaplar için
  Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002, s.185.

 • Kaynakça'da soyadı ve basım yılı başa gelmelidir: MEMİŞ, Ekrem - Nuri Köstüklü (2002), Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası, Çizgi Kitabevi, Konya.

  b.Makaleler için
  Yazar adı ve soyadı, makale adı, yayınlandığı kitabın veya süreli yayının adı, (varsa cilt veya sayı), yayın yılı, sayfa numarası.

  Örnekler:
  Özer Ergenç, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler”, Belleten, Cilt 52, Sayı 203, Ağustos 2003, s. 501.
  Sheila Fitzpatrick, “New Perspectives on Stalinizm”, The Russian Reviev, vol. 45, 1986, p. 358.

 • Kaynakça'da soyadı ve basım yılı başa gelmelidir: ERGENÇ, Özer (2003), “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler”, Belleten, Cilt 52, Sayı 203, s. 501-511.

  c.Tezler için
  Yazar adı ve soyadı, tezin adı(derecesi), tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve Yıl, yayınlanıp-yayınlamadığı, sayfa numarası.

  Örnek
  Behset Karaca, “XV ve XVI. Yüzyılda Teke Sancağı”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmış doktora tezi, Samsun, 1997, s. 224.

 • Kaynakça'da soyadı ve basım yılı başa gelmelidir: KARACA, Behset (1997), “XV ve XVI. Yüzyılda Teke Sancağı”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmış doktora tezi, Samsun.

  d. İnternet için
  Hakan Kırımlı, İsmail Bey Gaspıralı (Gasprinskiy) - 1851-1914 http://www.emelvakfi.org/ismailgaspirali/yazilar/hkirimli01.htm , 25 Aralık 2007.

  Hüseyin Ukuşlu, “Gebze’de Kentleşme Süreci ve Sorunları”, Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı: 5, yıl: 2006, 10 Temmuz 2007, http//www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi..htm., s. 101. 

 • Kaynakça'da soyadı ve basım yılı başa gelmelidir: UKUŞLU, Hüseyin (2007), “Gebze’de Kentleşme Süreci ve Sorunları”, Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı: 5, yıl: 2006, 10 Temmuz 2007, http//www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi..htm.

  e.Tekrarlanan kaynaklarda
  Kitaplar için
  Ortaylı, a.g.e., s. 29.

  Makaleler için
  Behar, a.g.m., s. 45.

  Tezler için
  Karaca, a.g.t., s. 401.

  Aynı Yazarın iki eseri kullanıldığında
  Ortaylı, Eski Dünya…, s. 29.
  Ortaylı, İmparatorluğun…, s. 112. 

Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "KAYNAKÇA" adı altında verilmelidir.

Burada belirtilmeyen bir durum için kendi içinde tutarlı olmak kaydıyla yazar, kendi yöntemini kullanabilir.

BİLDİRİLERİN GÖNDERİLMESİ

Bildirilerinizin tam metinlerini word dosyası olarak 30 Nisan 2017 tarihine kadar ibad.istanbul@gmail.com adresine göndermenizi rica ederiz. Daha sonra gönderilecek bildiriler dikkate alınmayacaktır.

BİLDİRİLERİN YAYIMLANMASI

* Bildiri tam metinleri 4-6 ay içerisinde e-kitap olarak ISBN'li ve editörlü olarak yayınlanacaktır.

 


Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri