Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırSummary


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ)

Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda hipotezler oluşturulmuş; etik değerlere yatkınlık ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan ölçek Kaya (2015: 968) tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilmiş olup, 16 maddeden oluşmaktadır. Yapılan güvenirlik analiz sonucunda, ölçeğin güvenirliği 0,890 olarak bulunmuştur. Araştırma, Kocaeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Örneklem 464 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan analizlerde SPSS21 programı kullanılmıştır. Cinsiyet, ailenin gelir durumu, ebeveynlerinin eğitim düzeyleri ve ikamet durumu gibi demografik değişkenler ile etik değerlere yatkınlık düzeyleri analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda annenin eğitim düzeyi ile etik değerlere yatkınlık düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Keywords
Etik, Etik Değerler, Demografik Değişkenler

Advanced Search


Announcements

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri