Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırMESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARI
( PERCEIVED ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL TEACHERS )

Yazar : Sinan GİRGİN  Tanju DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 12-24


Özet

Bu araştırma, İstanbul ili Bağcılar ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinde çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine ilişkin algılarının ne düzeyde olduğu ve çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, medeni durum, branş, mesleki kıdem, çalıştığı okuldaki kıdem) göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma tarama modeline uygun şekilde hazırlanmıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili bağcılar ilçesinde bulunan meslek liselerinde görev yapan 307 öğretmen ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak örgütsel bağlılık düzeyinin belirlenmesi amacıyla Meyer, Allen ve Smith (1993)’in geliştirdikleri ve Sarıdede (2003)’nin Türkçeye uyarladığı 18 ifadeden oluşan “Örgütsel bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şöyledir: meslek lisesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılığa ilişkin algılarının yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Cinsiyet, yaş, medeni durum, branş, mesleki kıdem ve çalışılan okuldaki kıdem değişkenlerine göre meslek lisesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılığa ilişkin algıları anlamlı farklılık göstermemiştir.Anahtar Kelimeler
Meslek Lisesi, Öğretmen, Örgütsel Bağlılık.

Abstract

The study aims to determine the level of perceived organizational commitment of the vocational high school teachers working in the vocational high schools affiliated to the Ministry of Education in the district of Bağcılar, Istanbul and whether such perception varies depending on different variables (such as gender, age, marital status, field of study, seniority and seniority levels in their respective schools). The study was designed using survey model. The study was conducted on 307 teachers working at vocational high schools in the districts of Bagcilar, Istanbul in the school year of 2014-2015. The study used, as data collection tool, “Scale of Organizational Commitment” of 18 statements as designed by Meyer, Allen and Smith (1993), and translated and adapted into Turkish by Sarıdede (2003) to determine the level of organizational commitment. The results of the study are as follows: it was determined that the perceptions of the vocational high school teachers about the organizational commitment were high. According to the variables of gender, age, marital status, field of study, seniority and seniority levels in their respective school, the perception of the organizational commitment of the vocational high school teachers did not show any significant difference.Keywords
Vocational High School, Teacher, Organizational Commitment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri